L’IDI  juntament amb el Centre Balears Europa, amb la col·laboració de CETEBAL, realitzà el passat 9 de febrer una jornada informativa sobre incentius regionals, unes ajudes financeres a fons perdut que concedeix l’Estat. Està destinada a les empreses del sector industrial amb projectes d’inversió a partir de 900.000 euros.
L’objectiu dels incentius és fomentar l’activitat empresarial i orientar la seva localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica al territori nacional, repartir més equilibradament les activitats econòmiques sobre aquest i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions.
Disposam de la presentació de la jornada, no dubteu contactar, per a més informació sobre aquesta i d’altres ajudes de recolzament al sector fusta, moble i habitat.