Cetebal

Centre Tecnològic Balear de la Fusta

L’Entitat

Associació, amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, de caràcter privat i d’àmbit balear, constituïda el juliol de l’any 2000.

El nostre objectiu

Contribuir a l’increment de la competitivitat del sector de la fusta a les Illes Balears, incidint fonamentalment en els aspectes relacionats amb la qualitat, la innovació tecnològica, la formació i la informació.

Entitats promotores de CETEBAL

 • Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Indústria
 • IDI, Institut d’Innovació Empresarial.
 • Ajuntament de Manacor.
 • Federació de la Fusta i Suro de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Federació Mallorquina de la Fusta i el Moble.
 • Associació Fusters de les Pitiüses.
 • PIMB, Associació Patronal d’Indústries de la Fusta de les Balears.
 • Associació Empresarial de la Fusta de Balears.
 • AIDIMA, Associació d’Investigació d’Indústries del Moble i Afins.

Òrgans de govern

En els estatuts del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, es presenten els òrgans de Govern de l’Entitat:

 • ASSEMBLEA GENERAL. Formada per tots els socis ordinaris, col·lectius, honoraris, corresponents i protectors més membres permanents de les entitats promotores: Conselleria Indústria, IDI, Ajuntament de Manacor, Federació de la Fusta Illes Balears i associacions empresarials que la formen.
 • CONSELL RECTOR. Format per un grup d’empresaris de les empreses associades escollits en Assemblea més membres de les entitats promotores: Conselleria Indústria, IDI, Ajuntament de Manacor, Federació de la Fusta Illes Balears i associacions empresarials que la formen.
 • COMISSIÓ PERMANENT, realitza les funcions del Consell Rector mentre aquest no es reuneixi.
 • PRESIDENT, VICEPRESIDENT, SECRETARI, escollits entre els empresaris que formen en Consell Rector.


  CONEGUI LES NOSTRES ÀREES DE CETEBAL    +INFO