La fusta, el material de construcció menys contaminant

Utilitzant productes de fusta lluitam contra el canvi climàtic i l’efecte hivernacle

L’ús de productes de fusta és una de les millors maneres per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic i l’efecte hivernacle.

Per quin motiu?

D’una banda no es necessita energia per produir fusta; mitjançant la fotosíntesi els arbres capten CO2 de l’atmosfera i aigua del sòl, i amb els raigs del sol es transformen en oxigen i matèria orgànica, la fusta.

D’altra banda, en els processos de transformació de la fusta fins als productes finals (portes, mobles, etc.) s’utilitza una quantitat d’energia molt menor que en els mateixos processos amb altres materials.

La fusta és reciclable i valoritzable

La fusta es pot reciclar durant tot el seu cicle de vida.

També podem valoritzar-la emprant-la com a biocombustible per obtenir energia o per produir adob natural, més conegut com a compost.

La fusta és un reservori de CO2

Existeixen a la terra diferents reservoris o magatzems que retenen el CO2 de manera temporal. És el que es coneix com a cicle del carboni.

Els arbres són un d’aquests reservoris; capten CO2 de l’atmosfera a través de la fotosíntesi; mitjançant aquest procés poden arribar a incorporar a la seva pròpia estructura fins a 900 kg de CO2 per cada m3.

Aquest “segrest” permet reduir els nivells de CO2 atmosfèric amb conseqüències molt positives per al medi ambient.

La gestió forestal sostenible

Sovint es creu que l’extracció de fusta a partir de la tala de boscs causa greus problemes ambientals, com la desforestació.

La realitat és ben diferent, ja que la principal causa de la desforestació són els canvis d’ús del sòl (per conrear, per pasturar, per establir-hi pobles, etc.).

Cal destacar que sempre que es dugui a terme una gestió forestal sostenible, el risc de desforestació és nul.

En què consisteix la gestió forestal sostenible?

L’extracció de fusta de les masses forestals seguint una gestió sostenible permet la seva total regeneració de manera que la massa forestal no es veu reduïda.

Per què hem de utilitzar la fusta?

La producció i el procés de transformació fa de la fusta el material de construcció amb menor emissions de gasos responsables de l’efecte hivernacle.

La fusta és totalment reciclable i valoritzable.

La fusta és un reservori de CO2; participa en la millora de problemes com el canvi climàtic i l’efecte hivernacle.

La gestió forestal sostenible permet que la massa forestal no es vegi reduïda en cap moment.

L’ús de productes de fusta seguint una gestió sostenible dels boscs possibilita una major captació del CO2 de l’atmosfera i millora encara més els problemes ambientals globals.

Els materials d’origen natural com la fusta, són ideals per a implementar una economia circular.

LA FUSTA UN REGAL PER LA NATURA (PDF)

L’ús de productes de fusta és una de les millors maneres per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic i l’efecte hivernacle.