CETEBAL – FED FUSTA Illes Balears varem participar a l’exposició vinculada al Primer Congrés de la Formació Professional, realitzat els dies 26 i 27 de gener de 2023, agrair a la Direcció General de Formació Professional la invitació per a participar al Congrés i poder donar a conèixer el sector de la fusta balear a orientadors i professors participants del  Congrés

Els principals objectius d’aquest Congrés foren:

• Mostrar la rellevància de la modernització de la formació professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears com a motor d’un nou model en el creixement econòmic i social.

• Debatre sobre els reptes, les perspectives i l’impacte de l’FP en el mercat de treball.

• Facilitar l’intercanvi d’informació i la difusió de les experiències formatives i dels projectes innovadors identificats com a bones pràctiques.

Des del Govern de les Illes Balears es va considerar oportú organitzar un esdeveniment per promoure la reflexió sobre el present i futur de la formació professional, ja que aquests estudis viuen un moment d’inflexió important. D’una banda, la recent entrada en vigor de la nova Llei de formació professional i, per altra banda, la posada en marxa del II Pla Integral de Formació Professional 2022-2025. Aquest pla comptarà amb una dotació de 811 milions d’euros, el doble del que es va destinar al Pla anterior. Aquesta aportació permetrà augmentar i consolidar l’oferta, ampliar l’FP a distància i impulsar la formació per a treballadors desocupats i ocupats per requalificar-los i millorar-ne la competitivitat.