Durant el mes de gener, un grup d’empresaris del sector de la fusta i del metall, han participat en els tallers de formació d’empresaris realitzats per José Almansa.

A través dels 3 tallers, s’han pogut treballar aspectes per a la millora de la gestió empresarial de les PIMES, a través de noves eines digitals, organització i gestió del temps,  enfoc de l’estratègia i el marketing, si no comuniques no existeixes…

Han permés concloure amb gran èxit una experiència compartida i d’aplicació molt pràctica.