El 30 de juny realitzàrem l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA de l’ASSOCIACIÓ CENTRE TECNOLÒGIC BALEAR DE LA FUSTA i la FED FUSTA ILLES BALEARS, amb l’assistència de socis de CETEBAL / FED. FUSTA ILLES BALEARS, la directora del IDI Mariona Lluis en representació del Govern de les Illes Balears, i per part de l’Ajuntament de Manacor, Nuria Hinojosa, indicant que:
  •  S’aprovà per unanimitat la Memòria d’Activitats i Tancament Econòmic 2019
  •  S’aprovà per unanimitat el Programa d’Activitats i Pressupost de 2020
  •  S’aprovà quota de socis per a l’any 2020 en 507 euros.
Molt interessant varen ser les reflexions i debat de tendències i propostes d’actuacions posteriors, amb gran participació dels assistents:
  • S’analitzà com a reflexió inicial la situació de partida amb la percepció de que la crisis sanitària està derivant a una crisis econòmica, detectant com està afectant a les empreses del sector amb diferències principals segons el client i el mercat al que es dirigeix l’empresa.
  • Es plantejà que cal pensar en les persones (salut, seguretat, prevenció) i pensar en l’empresa (tresoreria, gestió, reorientació si cal…)
  • Obrirem el debat presentant una serie de tendències com són el valor de la nostra llar (espai segur, llar flexible..), distanciament físic, autenticitat, identitat pròpia, disseny, sostenibilitat, digitalització, innovació, societat. En la presentació podeu veure imatges de les tendències plantejades.
  • Mariona Lluis del IDI, ens presentà els serveis que des de l’IDI tenen per a les empreses (cluster habitat, programa i-EXPOSA, plans de digitalització, servei de reorientació, Made in Mallorca…) i les pròximes ajudes d’indústria en modernització productiva i digital.
  • Nuria Hinojosa presentà les ajudes previstes de l’Ajuntament així com la proposta de venda online de productes, demanacor.com
  • Varem plantejar entre els assistents propostes d’actuacions i debatirem sobre com impulsar el sector fusta i moble balear.
 Moltes gràcies a tots els assistents per a la vostra implicació i participació! A tots ells, els lliurarem l’INFORME DEL SECTOR DE LA FUSTA DE LES ILLES BALEARS 2019, elaborat per CETEBAL al maig de 2020
Tots els associats teniu a la vostra disposició els diferents documents presentats, no dubteu sol·licitar-los si poden ser del vostre interés.