El passat 21 de maig es signà un conveni d’actuacions entre el SOIB, organisme depenent de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i CETEBAL, per tal de treballar de manera conjunta per determinar les necessitats formatives dels treballadors de la fusta, amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’accés d’aquestes persones dins el món laboral.

A la signatura del conveni hi han assistit, per part del Govern de les Illes Balears, el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela; el director general d’Ocupació i Economia, i director del SOIB, Llorenç Pou; el director general del Política Industrial, Manel Porras i la directora gerent de l’IDI, Núria Hinojosa. Per part de CETEBAL hi ha assistit el president Gaspar Ivars i el president de la Federació de Fusta de les Illes Balears, Pedro J. Payeras.

La fusteria és un sector industrial clau de les Illes Balears

El Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL) és una associació sense ànim de lucre que té, entre els seus principals objectius, contribuir a l’increment de competitivitat del sector de la fusta en les Illes Balears, fonamentalment en els aspectes relacionats amb la qualitat, la innovació tecnològica, la formació i la informació del sector i aportar els mitjans i la infraestructura necessària per desenvolupar adientment les activitats per a la millora competitiva del sector de fusta i moble de les Illes Balears.

El sector del moble i la fusta a Balears està format per 730 empreses que ocupen a 2.557 persones i factura al voltant de 117M d’euros. El sector de la fusta està experimentant uns processos d’innovació i transformació tecnològica molt importants, els quals provoquen que per mantenir la competitivitat de les empreses cal invertir de manera intensa en formació dels seus treballadors. El tipus de formació requerida és de tipus tècnic, en concret, de l’àmbit de formació professional.