El passat 18 de juny es celebrà l’Assemblea General de socis de l ‘Associació Centre Tecnològic Balear de la Fusta
Previ a donar inici a l’Assemblea, es lliurà l’INFORME DEL SECTOR DE LA FUSTA DE LES ILLES BALEARS, elaborat per CETEBAL al maig de 2019.  En el transcurs de l’Assemblea:
– S’aprovà per unanimitat la Memòria d’Activitats i Tancament Econòmic 2018
– S’aprovà per unanimitat el Programa d’Activitats i Pressupost de 2019
– S’aprovà quota de socis per a l’any 2019 en 507 euros.
A la reunió hi assistirem socis de CETEBAL i la Regidor de l’Ajuntament de Manacor, Nuria Hinojosa.