Idioma
 
 
 
Nosaltres / Àrees
Tornar  |  home

 
Abril 2017
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Actes CETEBAL Altres actes    
rss
 
 
 

Àrees CETEBAL
Entreu a l’àrea corresponent per conèixer les nostres línies d’actuació:


Información

Formació

Enginyería

Medi Ambient

Innovació

Projectes Interés Sectorial
 

Innovació

L’Àrea d’Innovació de CETEBAL comprèn les següents actuacions:

 • Suport en la creació i gestió de projectes d’innovació de les empreses.
 • Projectes sectorials o de grups d’empreses.

Entre les accions realitzades, destaquem:

INNOFUSTERIA BALEARS, SERVEIS AVANÇATS DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ DE FUSTERIA BALEAR
2010-2008 Projecte emmarcat dins la iniciativa INNOEMPRESA, cofinançat per la Conselleria d’Indústria del Govern de les Illes Balears, l’Administració de l’Estat i el Fons FEDER. L’objectiu principal del projecte és el d’identificar una necessitat legislativa, donant suport a les empreses del sector de la fusta balear en la implantació d’un sistema de control a la fàbrica i d’un sistema de qualitat de producte. 22 empreses participants.

PROGRAMA PROMOTORS TECNOLÒGICS
2009-2008 Projecte liderat per la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears i finançat per la Direcció General de R+D+i del Govern de les Illes Balears, que té com a objectiu principal promoure la formació de professionals en gestió de la R+D+I i fomentar la seva inserció a les empreses de les Illes, ajudant-les a millorar la seva posició competitiva en el mercat, mitjançant la implantació de projectes tecnològics concrets, contribuint a organitzar l’oferta tecnològica, la gestió estratègica de la innovació i les relacions amb els centres d’investigació. CETEBAL tutoritza dos promotors a les empreses del sector balear i disposa d’un promotor a l’entitat.

PROMOCIÓ DE L’ÚS DE SOFTWARE LLIURE A LES PIMES DE LES ILLES BALEARS
2008-2007 Projecte liderat per l’ITEB (Institut Tecnològic de la Bijuteria), en el qual participen, a més a més, PIMEEF (Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera) i CETEBAL, emmarcat dins la convocatòria d’ajudes de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques de la Direcció General R+D+i, amb l’objectiu de fomentar la utilització del software lliure a les PIMES de diversos sectors productius de les Illes Balears. El software lliure designa aquelles aplicacions informàtiques que faculten els seus usuaris per a la seva utilització sense limitacions i duen implícita la llibertat per millorar el programa i compartir modificacions introduïdes. Més informació a www.alterpime.net.

PROJECTE APLICACIONS LÀSER PER A LA INDÚSTRIA
2008-2007 Projecte liderat per l’ITEB (Institut Tecnològic de la Bijuteria), en el qual participen, a més a més, IMEDEA, INESCOP i CETEBAL, emmarcat dins la convocatòria d’ajudes de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques de la Direcció General R+D+i. El projecte ha consistit en la creació d’un grup d’investigació per promoure diverses línies d’experimentació amb vistes a la determinació de les possibilitats derivades de l’aplicació de tecnologies del làser i òptiques per a la innovació dels processos productius dels esmentats sectors, entre els quals cal esmentar el calçat, la fusta, la bijuteria, el turisme i la indústria nàutica.

ACTIVITATS D’INNOVACIÓ DE PORTES EXTERIORS I FINESTRES DE FUSTA FABRICADES A LES ILLES BALEARS
2008-2005 Projecte emmarcat dins la Xarxa d’Antenes Tecnològiques de les Illes Balears, comptant amb el cofinançament de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Recerca de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació per a l’adquisició d’equipament, posada en marxa i formació a les empreses participants.

Els objectius del projecte són:

 • Analitzar la influencia de la matèria primera i el procés de fabricació per a la funcionalitat de les portes exteriors i finestres de fusta.
 • Optimitzar la instal·lació a l’obra de portes exteriors i finestres de fusta i la seva durabilitat i adequació en funció de les característiques climàtiques de les Illes Balears.
 • Planificar les accions individuals i col•lectives que permetin verificar el compliment de normatives UNE i EN existents per a portes i finestres de fusta fabricades a les Illes Balears, prèvies a l’obligatorietat del marcat CE. 9 empreses participants.

ESTUDI MARCAT CE – CONSTRUCCIÓ EN RELACIÓ AL SECTOR DE LA FUSTA DE BALEARS
2007-2005. Té per objectiu disposar i difondre la informació bàsica sobre Marcat CE a la construcció i en particular del marcat CE per als diferents productes relacionats amb el sector de la fusta balear.

INSEX- INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
2007-2004. Projecte emmarcat dins la iniciativa EQUAL i que compta amb finançament del Fons Social Europeu i de la Conselleria de Treball i Formació.

Els objectius generals del projecte són:

 • Aconseguir la integració sociolaboral dels grups de beneficiaris/es directes amb major risc d’exclusió, fomentant les seves potencialitats de desenvolupament personal i propiciant paral·lelament que el conjunt del mercat laboral pugui beneficiar-se indirectament de les accions d’inserció previstes en el desenvolupament del projecte.
 • Involucrar els/les beneficiaris/es indirectes en la definició i execució dels itineraris d’inserció, creant un dispositiu de comunicació permanent amb les empreses que permeti, per una banda, determinar necessitats d’ocupació, adequar les actuacions formatives a les exigències empresarials, el desenvolupament de pràctiques, i per una altra banda eliminar els prejudicis socials.
 • Mitigar els efectes de l’economia submergida, especialment en el col·lectiu d’immigrants, a través del suport a la regularització laboral i al foment de creació d’empreses.
  El projecte està realitzat per ADISLAB -AGRUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT PER A LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL A LES ILLES BALEARS.


Auditoria Tecnològica del Sector de la Fusta de les Illes Balears
ANY 2002. Finançat per la Conselleria de Treball i el Fons Social Europeu. L’objectiu general del projecte és determinar les debilitats i fortaleses de les petites i mitjanes empreses del sector de la fusta i moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit tecnològic i de capacitat d’innovació, amb la finalitat d’elaborar una proposta de la gestió de la tecnologia i la innovació empresarial. El projecte es realitza dins la iniciativa Objectiu 3 de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, comptant amb la col·laboració d’ AIDIMA.

Fase 1. Diagnòstic tecnològic de les PIMES del sector a les Illes Balears.
Fase 2. Anàlisi de l’entorn tecnològic del sector.
Fase 3. Elaboració d’una proposta de millora de la gestió de la tecnologia i la innovació empresarial.

ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DE FUSTA I DEL TRACTAMENT-ACABAT EN FUSTERIA EXTERIOR A LES BALEARS
2004-2005. Amb el suport de la Direcció General de Promoció Industrial i amb l’objectiu d’analitzar la fusta per l’exterior emprada per una mostra de les fusteries de Balears, s’analitza quin tractament-acabat es realitzen per aquestes empreses a l’exterior i s’estudia la idoneïtat dels mateixos.

ESTUDI DE POSSIBILITATS AL SECTOR NÀUTIC PER A LES EMPRESES DEL SECTOR DE LA FUSTA DE LES ILLES BALEARS
2004-2005. El projecte s’emmarca dins INNOBAL XXI, amb el suport de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Innovació i el Parc Bit. L’objectiu primordial del projecte és analitzar les possibilitats al sector nàutic per al sector de la fusta de les Illes Balears.

ANÀLISI DE LES NECESSITATS PER A UN LABORATORI D’ELEMENTS DE FUSTERIA
2002- 2003. Amb el suport de la Direcció General de Promoció Industrial. L’objectiu d’aquest projecte és l’anàlisi de les necessitats del laboratori per assajar la qualitat d’elements de fusteria que es fabriquen a les Illes Balears.

FOMENT DEL CONEIXEMENT DE TÈCNIQUES DE GESTIÓ INNOVADORES
2003. Realització d’un manual de R+D+i amb l’objectiu de donar a conèixer als directius de les empreses del sector els diferents aspectes relatius a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

PROFIT – Diagnòstic Tecnològic i Difusió de Resultats de la Investigació Tècnica del Sector del Moble, Fusta i Afins

ANYS 2000-2004. Iniciativa PROFIT. Finançada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.
CETEBAL participa, juntament amb altres centres tecnològics del sector, en el projecte dirigit per AIDIMA, a la iniciativa PROFIT, del Ministeri de Ciència i Tecnologia que duu per títol “Diagnòstic de les necessitats tecnològiques i difusió dels resultats d’investigació a les empreses del sector del moble, la fusta i afins (Comunitat Valenciana, Múrcia, Balears i Aragó)".
Projectes d’Innovació

ANY 2000-2001. Finançat per la Direcció General de Promoció Industrial de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria.

 • Anàlisi de les probabilitats de Transformació Industrial de Fustes Autòctones de Balears pel seu ús en Fusteria, Construcció, Mobles i Productes Artesans.
 • Optimització de l’Ús de Fustes Tradicionals i Substitutives.

Projecte CICIT – Implantació del Laboratori
ANY 1998. Finançat per la Conselleria d’Educació i Cultura , actual Conselleria d’Innovació i Energia.

Desenvolupament d’una infraestructura d’investigació i qualitat per oferir als empresaris del sector noves tècniques de fabricació de productes, de control i seguiment de qualitat, tant de productes acabats com de matèries primeres.

 

 

 

 
  Avís Legal | Contacte CETEBAL
C/Forners, 80-81 Pol. Industrial de Manacor 07500
Tel 971 55 96 96 / Fax 971 84 62 19
E-mail: